HIP-DB

accession_number: 
AY334411
codename: 
HAAVFoFoCaCaCaCaotus49
description: 
Camponotus novaboracensis isolate Cnova00 elongation factor-1 alpha (EF-1a) gene, partial cds. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Aculeata, Vespoidea, Formicidae, Formicinae, Camponotini, Camponotus)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
CCTTGTGGAAGTTTGAAACATCCAAATACTANNTCACTATCATCGATGCTCCTGGACACAGAGATTTTATTAAGAACATGATCACTGGTACCTCACAAGCTGATTGCGCTGTATTGATTGTCGCTGCTGGTACTGGCGAGTTCGAGGCAGGTATCTCGAAGAATGGACAGACTCGTGAGCATGCTTTGCTCGCCTTCACCCTTGGCGTCAAGCAATTGATCGTCGGAGTTAACAAGATGGATTCCACTGAGCCTCCGTACTCCGAGACTCGATTCGAGGAAATTAAGAAAGAAGTATCGTCGTACATCAAAAAGATTGGTTACAACCCGGCTGCAGTCGCATTTGTTCCCATTTCTGGCTGGCATGGAGACAACATGCTGGAGCCATCCTCCAAGATGCCCTGGTTCAAAGGATGGTCTGTGGAGCGCAAAGAAGGCAAAGCTGACGGCAAATGCCTTATCGAAGCCCTCGATGCCATCCTGCCACCCACCAGGCCGACTGATAAGGCCCTTCGTCTTCCCCTTCAGGTAATTCTGATACTCGATCATGATTTTCAATTTTTTGGCATAAATAATTTTATATGATGATATTTCTGTGATCTCATTCGCGGTTTTCACCAGAGGATTCTCGATTCATTGATGGTTAAGAGTGTCTGATTCTATAAGATATTAGATATAAAATAAATAACTAATTTTGCTGAATTGAGATAATAATATTTTCTTGTAATTGCAGGATGTGTACAAGATTGGTGGTATTGGAACAGTACCTGTCGGTCGTGTCGAAACTGGTGTGCTGAAACCCGGTATGGTTGTTACTTTTGCACCTGCTGGATTGACCACTGAAGTCAAATCGGTCGAAATGCACCACGAAGCCCTTACAGAGGCTGTGCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTTAAGAACGTGTCTGTTAAAGAATTACGTCGTGGATATGTTGCCGGAGACTCCAAGAACAATCCGCCTAAGGGTGCCGCTGACTTCACTGCACAGGTATACTTCTTA
species_name: 
Camponotus noveboracensis
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith