HIP-DB

accession_number: 
DQ012605
codename: 
HACFPaPaPaPar
description: 
Parnips nigripes 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Cynipoidea, Figitidae, Parnipinae, Parnips)
gene_name: 
28S
sequence: 
CTCTAAGTGGGTGGTAAACTCCATCTAAGGCTAAATACAACCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTGAAAAGAACTTTGAAGAGAGAGTTCAAGAGTACGTGAAACCGTTCAGGGGTAAACCTGAGAAACCCAAAAGATCGAATGGGGAGATTCATCGTCAACGGCTTTGGCTTTCGTGTGGTTCGCGATGTTCGGGACTTTGGTCCCGCAGCACGCGTCCACTGCGGTATGTCTGGGGTCGTCGGCGTGCACTTCTCCCCTAGTAGGACGTCGTGACCCGTTGGGTGTTGGTTTACGGTCTAGGTGGTCGCCTGTTCCGTCGCATGAATAATGTGTATGGTGCAGACCCCTGGATATCTGACCGACTGCCTGGCGGTACTCGCACGGTATCGAGCCGCACTACGTGCGTCGGGCCCGCCGCAAGCGAGATCAGTGATACCCGGAGGCGGACCTAGTGCCGTCCCCGGGCCTGGTCAGCTGTTGGTCGGCGGTGTTCTCGGACTGGCTCATCTCAATTATTGAATACCGGTCGGCGACGCTACTGCTTTGGGTACTTTCAGGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCATTGGGACTGCAAAACCTAAAGGCGTAATGAAAGTGAAGGTCGACCTTGCGTCGACTGAGGGAGGATGGGTTGCGTTACGATGCAGCCCCGCACTCCCGGGGCGTCTCGTACTCATTGCGAGTAGAGGCGCACCCAGAGCGTACACGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGTCAGGACGAAGTCAGGGGAAACCCTGATGGAGGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGGAACTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGCACTCGCGTGAGCGAGTCTCATCTGGTAAAGCGAATGATTAGAGNCCTTGGGGCCGAAACGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGATCTCTGGCTTGCTTGAACAGTGAAGCCACGAGATTTCGGATCAGAGTGCCAAGTGGGCCATTTTT
species_name: 
Parnips nigripes
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith