HIP-DB

accession_number: 
AY654461
codename: 
HAASCrPhApClClClsClsp819
description: 
Clypeadon sp. Clsp819 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Aculeata, Sphecoidea, Crabronidae, Philanthinae, Aphilanthopsini, Clypeadon)
gene_name: 
28S
sequence: 
GAAACCGTTCAGGGGTAAACCTGTGAAACCCAAAAGATCGAATGGGGAGATTCACCGACAGCGGCGTCGGCCTCCCGTCGGCGCGCGATGACTCGAACGCTGAACCTCGCGGTTTCGTGGCTCGGGCACGCCGTCTTCGGCGAACGTCCGTCGTCGTAGTCGTGCACTTCTCCCCTAGTAGAACGTCGCGACCCGTCGGGTGTCGGTCTACGGCCCGAGTGGGCGCCTGTCACGTCGCCTTGCGCGCACGCGGCAGACCCTCGGTAGCCTGGCCGGCTGCTCGGCGGTACTCGTACGGTATCGGGCCGCAACCAATCCACGGATGTGTGTGCGTCAGGCCCGCCGCAAGCTCGGTCATCAAACCCGAAGGCACGGACCCAGAGCCGTCCCCGGGAATGGCCAGCTGTTAGCAGGCGGTGTCCTCGGACTGGCCAAAACCCTTGAAATACCGGTCGGCGACGCTATTGCTTTGGGTACTCTCAGGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCATTGGGAACGCAAAACCTAAAGGCGAAATGAAAGTGAAAGTCGGCCCTCGCGCCGACCGAGGGAGGATGGGCCGCGTACCCATGCGGCCCCGCACTCCCGGGGCGTCTCGTTCTCATTGCGAGAAGAGGCGCACCCAGAGCGTACACGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGTCAGGACGAAGTCAGGGGAAACCCTGATGGAGGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGGAACTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGCACTCGTCTGAGCGAGTCTCATCTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCCGAAACGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGATCTCTGGCTTGCTTGAACTATGAAGCCACGAGATTTCGGATCAGAGTGCCAAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGCTGTGGGATGAACCAAACGCAGAGTTAAGGCGCCTAAGTCGACGCTTATGGGATACCATGAAAGGCGTTGGTTGCTTAAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAA
species_name: 
Clypeadon sp. Clsp819
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith