HIP-DB

accession_number: 
AY870534
codename: 
ALGNHeDiObPaPiPiPiArhArArc
description: 
Archonias brassolis elongation factor-1 alpha (EF-1a) gene, partial cds. (Endopterygota, Amphiesmenoptera, Lepidoptera, Glossata, Neolepidoptera, Heteroneura, Ditrysia, Obtectomera, Papilionoidea, Pieridae, Pierinae, Pierini, Archonias)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
ATTGATATTGCTCTCTGGAAATTTGAAACTGGACGGTACTATGTCACCATTATCGACGCTCCTGGACACAGAGATTTCATCAAGAACATGATTACGGGAACCTCTCAAGCTGACTGTGCTGTGCTAATTGTCGCTGCTGGTACTGGTGAGTTTGAAGCTGGTATATCTAAGAACGGTCAGACCCGTGAACACGCTCTTCTCGCTTTCACACTTGGTGTCAAGCAGCTGATTGTTGGTGTCAACAAAATGGACTCAACTGAACCTCCATACAGCGAGTCCCGTTTCGAAGAAATCAAAAAGGAAGTCTCCTCTTACATTAAGAAGATCGGTTATAATCCAGCTGCTGTTGCTTTCGTACCCATTTCTGGTTGGCATGGAGACAATATGTTGGAGCCATCCACCAAGATGCCCTGGTTCAAAGGATGGAATGTTGAACGTAAGGAAGGCAAAGCTGAAGGTAAATGTCTAATTGAGGCTCTTGATGCTATCTTGCCACCTGCTCGTCCCACAGACAAAGCCTTAAGATTACCGCTCCAGGATGTATATAAAATTGGTGGTATTGGAACAGTGCCTGTTGGTAGAGTTGAAACTGGAGTCCTTAAGCCTGGTACCATTGTTGTATTTGCCCCAGCCAACATCACCACTGAAGTAAAGTCYGTTGAAATGCACCACGAAGCTCTCCAAGAGGCTGTGCCTGGAGACAATGTCGGATTTAACGTCAAGAACGTTTCCGTCAAAGAATTGCGCCGTGGTTATGTAGCTGGTGACTCCAAGAGCAACCCTCCTAAGGGGGCTGCTGACTTCACTGCCCAGGTCATTGTATTGAACCACCCTGGCCAAATCTCTAATGGTTACACACCAGTACTCGATTGCCACACTGCCCATATTGCTTGCAAATTTGCCGAAATTAAAGAAAAGGTTGACCGTCGTACAGGTAAATCAACTGAAGACAACCCTAAATCAATTAAATCTGGTGATGCTGCCATTGTTAACCTTGTTCCTTCCAAGCCTCTGTGTGTGGAATCTTTCCAAGAATTCCCACCTCTTGGACGTTTTGCTGTCCGT
species_name: 
Archonias brassolis
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith