HIP-DB

accession_number: 
AF435374
codename: 
HAAAHaHaHaChChBNDBND2001
description: 
Chaetalictus sp. BND-2001 elongation factor-1 alpha gene, partial cds. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Aculeata, Apoidea, Halictidae, Halictinae, Halictini, Chaetalictus)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
CGTGGTATCACCATCGATATCGCTCTCTGGAAATTCGAAACTGCCAAGTACTACGTGACCATCATTGATGCCCCTGGACACAGAGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACATCTCAAGCCGATTGTGCTGTATTAATTGTTGCTGCCGGCACTGGTGAATTCGAAGCTGGTATTTCAAAGAATGGACAAACCCGTGAGCATGCTCTGCTTGCTTTCACTCTGGGTGTGAAACAATTGATCGTTGGTGTGAACAAAATGGATTCTACTGAACCACCATACTCTGAAGCCCGATTTGAAGAAATCAAGAAGGAAGTCTCATCTTACATTAAGAAAATCGGATACAATCCAGCTGCTGTTGCATTCGTACCAATCTCTGGTTGGCACGGAGACAACATGTTGGAAGTTTCTTCCAAGATGCCTTGGTTTAAGGGATGGGCTGTCGAGCGCAAGGATGGTAAAGGAGAAGGAAAATGCCTTATCGAAGCTCTTGACGCTATTCTTCCACCTTCGAGACCTACAGACAAGGCTCTCCGTCTTCCTCTTCAGGTAAGAATCGCTGTTATACACAGTAGTATTAAAAACTGGGGTTTTCTTTTCATGATGATAACATCTATTACTCATTCGCGGTTTCCACCGGAGGGTTTTTTAATCTGTTGATGGCCAGAGGTGTCTGACTAAAATGATAATTTTCCAAAAATTGTCGATTGTTTTAAAACCAAATATTAAGAATGTTTACTGTTTGATTACAGGACGTATACAAAATTGGAGGTATTGGAACAGTACCCGTTGGTCGTGTCGAAACTGGTCTCCTGAAACCCGGTATGGTCGTCACATTCGCCCCTGCTGGTCTCACCACTGAAGTTAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAAGCCTTGACGGAAGCTGTTCCCGGCGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTGTCTGTTAAAGAATTGCGTCGTGGTTATGTAGCTGGTGACTCKAAGAACAACCCACCTAGAGGTGCTGCTGATTTCACTGCACAGGTAGGTGTTCCA
species_name: 
Chaetalictus sp. BND-2001
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith