HIP-DB

accession_number: 
AY620188
codename: 
NNMaMMaMati
description: 
Mantispa styriaca isolate Mansty1 putative elongation factor-1 alpha gene, partial cds. (Endopterygota, Neuropterida, Neuroptera, Mantispidae, Mantispa)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
GGAACATCACAAGCTGATTGCGCTGTATTGATTGTTGCTGCTGGTACTGGTGAATTCGAAGCTGGTATCTCAAAGAATGGTCAAACTCGTGAACACGCTTTATTGGCTTTCACATTGGGTGTGAAACAATTGATTGTTGGTGTCAACAAAATGGACTCAACTGAACCACCATACAGTGAAGCTCGTTTCGAAGAAATCAAAAAGGAAGTATCATCTTATATCAAGAAAATCGGTTACAATCCAGCTGCTGTTGCTTTTGTACCAATCTCTGGTTGGCACGGTGATAACATGTTGGAAGCTTCCGACAAAATGCCATGGTTCAAAGGATGGGCTATTGAACGTAAAGAAGGCAAAGCTGATGGTAAATGTTTGATTGAAGCTTTGGATGCCATCTTACCACCATCTCGACCAACAGAAAAACCTTTACGTCTTCCACTTCAGGTAAATAGTTTTGTTCAAATACAT
species_name: 
Mantispa styriaca
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith