HIP-DB

accession_number: 
AF173409
codename: 
ALGNHeDiObPaPaPanZeAlAlAll
description: 
Allancastria cerisyi elongation factor-1 alpha (EF-1 alpha) gene, partial cds. (Endopterygota, Amphiesmenoptera, Lepidoptera, Glossata, Neolepidoptera, Heteroneura, Ditrysia, Obtectomera, Papilionoidea, Papilionidae, Parnassiinae, Zerynthini, Allancastria)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
CGTGGTATCACAATCGATATTGCTTTGTGGAAATTCGAAACTGGCAAATACTATGTCACTATCATCGACGCTCCTGGACACAGAGATTTCATCAAAAACATGATCACTGGAACATCGCAGGCCGATTGCGCCGTACTGATCGTCGCCGCCGGTACCGGTGAGTTCGAAGCAGGTATCTCAAAGAACGGACAAACCCGTGAACACGCTCTTCTTGCTTTCACACTCGGTGTAAAGCAACTGATCGTAGGTGTCAACAAAATGGACTCCACTGAGCCACCTTACAGTGAGTCTCGTTTCGAGGAAATTAAAAAGGAAGTATCATCATACATTAAAAAGATTGGGTACAACCCTGCTGCTGTCGCTTTCGTACCCATTTCTGGCTGGCACGGAGACAACATGTTGGAGCCGTCTACCAAGATGCCATGGTTCAAGGGATGGCAAGTTGAGCGTAAGGAGGGCAAGGCTGAGGGTAAGTGCCTCATTGAAGCTCTTGATGCTATCCTTCCCCCTGCCCGTCCTACCGACAAGGCTCTGCGTCTTCCCCTGCAGGACGTATACAAAATCGGTGGTATTGGTACAGTGCCTGTAGGCAGAGTTGAAACTGGTGTCCTTAAGCCTGGTACCATTGTGGTGTTTGCCCCTGCCAACATTACCACTGAAGTAAAGTCAGTTGAGATGCACCACGAAGCTCTGCAAGAAGCTGTACCTGGTGACAATGTAGGATTTAACGTAAAGAACGTTTCTGTCAAGGAACTGCGTCGTGGTTACGTTGCTGGCGACTCCAAAAACAACCCTCCCAAGGGTGCTGCAGACTTCACAGCACAGGTTATTGTGCTCAACCACCCTGGTCAAATTTCCAATGGGTACACTCCAGTTTTGGATTGCCACACAGCTCACATTGCTTGCAAATTCGCTGAAATCAAAGAAAAGGTTGACCGTCGTACTGGTAAATCCACTGAAGAAAACCCTAAGTCTATCAAGTCTGGTGATGCTGCCATTGTAAACCTTGTACCCTCCAAGCCTCTGTGTGTAGAGTCATTCCAAGAGTTCCCTCCTCTTGGTC
species_name: 
Allancastria cerisyi
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith