HIP-DB

accession_number: 
AF423838
codename: 
SPCCCoCoCop
description: 
Coptopsylla africana elongation factor 1-alpha (Ef-1a) gene, partial cds. (Endopterygota, Siphonaptera, Pulicomorpha, Coptopsylloidea, Coptopsyllidae, Coptopsylla)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
TACCCGCCAGATACTATGTGACCATCATCGACGCGCCCGGACACAGAGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGAACCTCCCAGGCTGATTGCGCTGTGCTGATTGTGGCTGCTGGTGTGGGTGAGTTCGAAGCTGGTATCTCCAAGAACGGGCAGACTCGTGAACATGCTCTGCTGGCTTTCACTTTGGGAGTCAAACAATTGATTGTCGGTGTCAACAAGATGGACTCCACCGAACCACCGTACAGCGAGAGCCGTTTCGAGGAAATCAAAAAGGAAGTGTCCTCGTACATCAAGAAGATCGGTTACAACCCGGCAGCTGTAGCTTTCGTGCCAATCTCTGGCTGGCACGGAGACAACATGTTGGAAGTCTCCAGCAAGATGTCGTGGTTCAAGGGATGGGCTGTTGAACGCAAAGAAGGCAAGGCTGACGGTAAATGTTTGATTGAAGCTTTAGACGCTATCCTGCCCCCAGCACGACCCACTGACAAGGCTCTCCGTCTGCCATTGCAAGACGTTTACAAAATTGGAGGCATTGGAACAGTCCCCGTGGGCCGTGTGGAGACTGGCGTGCTCAAGCCAGGTACCGTTGTTGTCTTCGCCCCAGCTAACATCACCACTGAAGTAAAGTCCGTGGAAATGCATCACGAAGCCTTGCAAGAAGCTGTTCCCGGAGACAATGTTGGTTTCAACGTAAAGAACGTGTCAGTCAAGGAATTGCGTCGTGGTTATGTAGCCGGAGACTCCAAAGCTAGCCCCCCACGTGGTGCTGCTGACTTCACCGCACAAGTTATTGTATTGAAYCACCCCGGACAGATCTCAAACGGATACACACCCGTTTTGGATTGCCACACCGCTCACATTGCCTGCAAATTTGCTGAAATCAAAGAAAAGGTCGACCGTCGTACTGGTAAATCAACTGAAGAYAACCCCAAAGCCATCAAGTCTGGAGACGCTGCCATCGTCAACCTGGTGCCCTCGAAGCCCATGTGCGTGGAGTCCTTCCAAGAGTTCCCTCCCCTAGGACGGTTCGCTGTCCGTG
species_name: 
Coptopsylla africana
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith