HIP-DB

accession_number: 
AF264824
codename: 
HAAAHaHaHaLaEvLaLaossum19
description: 
Lasioglossum mediterraneum elongation factor-1 alpha gene, partial cds. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Aculeata, Apoidea, Halictidae, Halictinae, Halictini, Lasioglossum <genus>, Evylaeus)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
CGTGGTATCACCATTGATATCGCTCTATGGAAGTTCGAGACCTCTAAATACTAWGTGACCATCATTGATGCCCCTGGACACAGAGATTTCATCAAGAACATGATTACTGGTACATCTCAGGCCGATTGTGCGGTATTAATCGTCGCTGCCGGTACCGGTGAATTCGAAGCTGGTATTTCGAAGAATGGACAAACCCGTGAGCATGCTCTGCTCGCTTTCACTCTGGGTGTGAAACAATTGATTGTTGGTGTGAACAAAATGGATTCTACCGAACCACCATACTCCGAATCCCGATTTGAAGAAATCAAGAAGGAAGTGTCATCCTACATTAAGAAGATTGGTTACAATCCAGCTGCCGTTGCATTCGTACCAATCTCTGGTTGGCACGGAGACAACATGTTGGAAGCCTCTTCCAAGATGCCTTGGTTCAAGGGATGGGCTGTGGAGCGCAAGGAAGGTAAGGCAGAAGGAAAATGCCTTATCGAAGCTCTTGATGCTATTCTTCCACCTTCGAGACCTACAGACAAGGCTCTCCGTCTTCCTCTTCAGGTGAGATTCGCTCTGTTACACAAAATATTATTAAACTGGGGTTTTATTTTCATGATGATAACATCTATTACTCATTCGCGGTTTCCACCGGAGGATTTTTCAATCTGTTGATGGCCAGAGGTGTCTGACTAAAATAATAATTTTTCAAAACTTTTTGATTCATTTAGAAACRAAATATTAAGAATGTTTACCATTTTTGATTACAGGATGTATACAAAATTGGAGGTATTGGAACAGTACCCGTTGGTCGTGTCGAAACTGGTCTCCTGAAACCTGGTATGGTGGTCACATTCGCCCCTGCTGGTCTCACCACTGAAGTTAAGTCCGTTGAAATGCACCACGAAGCCTTGACGGAGGCTGTTCCCGGCGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTGTCTGTCAAAGAATTGCGTCGTGGTTATGTAGCTGGTGACTCGAAGAACAACCCACCTAAAGGTGCTGCTGATTTCACTGCACAGGTAGGTGTTCCA
species_name: 
Lasioglossum mediterraneum
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith