HIP-DB

accession_number: 
DQ060847
codename: 
HAAAAnAnAnyAnAnyl
description: 
Ancylandrena atoposoma voucher Anat61ja 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Aculeata, Apoidea, Andrenidae, Andreninae, Ancylandrena)
gene_name: 
28S
sequence: 
GGTGGTACGGACATGTGCGCCGTCCCCGGGTATGTGGTGTGCCGGCTGTTAGCCGGCGGTGTCCTCGGACTGGCCAAGACTCGAAATACCTGTCGGCGGCGCTACTGCTTTGGGTACTCTCAGGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGAAGTCTAACATGTGCGCGAGTCATTGGGAAAAAGAAACCTAAAGGCGCAATGAAAGTGAAAGTCGTCCTTTGCGTCGACCAAGGGAGGATGGGCCGCGTCACGAGGCGGCCTCGCACTCCCGGGGCGTCTCTATCTCATTGCGAGATGAGGCGCACCTAGAGCGTACACGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGTCAGGACGAAGTCAGGGGAAACCCTGGTGGAGGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGGAACTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGCATTCGTTCGTTCCTACAGGAACGTGTGAGAGTTTCATCTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCCGAAACGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGATCTCTGGCTTGCTTGCATCAAAATGAAGCCACGAGATATTTATTGAATCAGAGTGCCAAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGCTGTGGGATGAACCAAACGCAGAGTTAAGGCGCCTAAGTCGACGCTTATTGGATACCATGAAAGGCGTTGGTTGCTAAGACAGCAGGA
species_name: 
Ancylandrena atoposoma
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith