HIP-DB

accession_number: 
AY131707
codename: 
CPScSScScHeHeHeio
description: 
Heliocopris andersoni 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. (Endopterygota, Coleoptera, Polyphaga <coleoptera>, Scarabaeiformia, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Heliocopris)
gene_name: 
28S
sequence: 
AGTCATTGGGACTCTATTAAACCTAAAGGCGCAATGAAAGTGAAGGTCCGCCTAGCGCGGACCGAGGGAGGATGGGACCGTCCACGGGCGGACCCCGCACTCCCGGGGCGTCTCGCTCTCATCGCGAGAAGAGGCGCACCCAGAGCGTACACGCTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGTCAGGACGAAGTCAGGGGAAACCCTGATGGAGGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGGAACTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCTTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGCGCTCGCCTTTGCGAGTCTCATTCGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTGGGGTCGAAACGGCCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGATCTCCGGCTTGCTTGAAATTTGAAGCCGCGAGATATCGGATCACAGAGTGCCAAGTGGGCCACTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGCTGTGGGATGAACCAAACGCCGAGTTAAAGCGCCTAAATCGACGCTTATGGGATACCATGAAAGGCGTTGGTAACTTAAGACAGCAGGACGGTGG
species_name: 
Heliocopris andersoni
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith