HIP-DB

accession_number: 
AY035327
codename: 
DBMSAcOpAgPhLiLiLiio
description: 
Liriomyza huidobrensis isolate TLH-13 elongation factor 1 alpha (EF-1a) gene, EF-1a-F1 allele, partial cds. (Endopterygota, Diptera, Brachycera, Muscomorpha, Schizophora, Acalyptratae, Opomyzoidea, Agromyzidae, Phytomyzinae, Liriomyza)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
CGTGGTATTACCATTGATATTGCTTTGTGGAAATTCGAAACCGCCAAATACTATGTGACCATCATTGATGCTCCCGGTCACAGAGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACATCTCAAGCTGATTGTGCTGTATTGATTGTTGCTGCTGGTACTGGTGAATTCGAAGCTGGTATCTCCAAGAACGGCCAAACTCGTGAGCACGCTTTGCTCGCCTTCACCTTGGGTGTCAAACAATTGATTGTTGGTGTCAACAAGATGGACTCCTCTGAGCCACCATACAGTGAGGCACGTTACGAGGAAATCAAGAAGGAAGTATCCTCATACATCAAGAAGATCGGTTACAATCCAGCTGCTGTTGCCTTCGTACCAATCTCTGGTTGGCACGGTGATAACATGTTGGAAACCTCATCCAACATGCCTTGGTTCAAGGGATGGAAGGTAGAACGTAAGGAAGGTAATGCTGATGGTAAGACTTTGATTGAAGCTTTGGACGCCATCTTGCCTCCATCTCGTCCAACTGAGAAGCCATTGCGTTTACCTCTTCAAGATGTTTACAAAATTGGTGGTATTGGAACAGTACCAGTCGGTCGTGTTGAAACTGGTGTATTGAAACCCGGTATGGTTGTTGTCTTTGCTCCAGCAAACATCACCACTGAAGTTAAATCCGTTGAAATGCATCACGAAGCACTCACAGAGGCTGTTCCCGGTGACAATGTTGGTTTCAACGTTAAGAACGTATCTGTTAAGGAATTGCGTCGTGGTTTCGTAGCTGGTGACTCAAAGGCCAGTCCACCAAAAGGTGCTGC
species_name: 
Liriomyza huidobrensis
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith