HIP-DB

accession_number: 
AF435378
codename: 
HAAAHaRoCoCoCon
description: 
Conanthalictus wilmattae elongation factor-1 alpha gene, partial cds. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Aculeata, Apoidea, Halictidae, Rophitinae, Conanthalictus)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
CGTGGTATTACCATTGATATCGCCTTGTGGAAATTCGAAACCTCTAGATACTATGTCACCATTATCGATGCCCCTGGACACAGAGATTTCATTAAAAACATGATCACCGGTACATCTCAAGCCGATTGTGCTGTATTAATTGTTGCTGCTGGTACTGGTGAATTCGAAGCTGGTATTTCGAAGAACGGACAAACCCGTGAGCATGCTCTGCTCGCTTTCACTCTTGGTGTGAAACAGCTGATCGTCGGTGTCAACAAGATGGACTCCACTGAACCGCCATACTCAGAATCCCGATTCGAGGAAATCAAGAAGGAAGTATCGTCTTACATTAAGAAGATCGGTTACAACCCTGCTGCTGTTGCATTTGTGCCAATTTCTGGTTGGCACGGAGATAACATGTTGGAGGCTTCCTCTAAAATGCCTTGGTTCAAGGGATGGGCCGTTGAGCGTAAGGAAGGTAAGGCAGAAGGAAAATGCCTTATCGAAGCTCTTGACGCCATCCTGCCACCTACAAGACCTACAGACAAGGCTCTTCGTCTTCCTCTTCAGGTAAGAATTCATACTAAGTACAATGGAAAATAACATCGATTTTTCTTTCATGATGATAATTATTATTAATTCATTCGTGGTTTCCACCAGAGGACTCTTTACAGTCCGTTGATGGTCAGAAGTGTCTGACTTTAGATACAGTTTTCATAAGATTGATCTTCTTTAGAGAGCATTTTAAGGATGTTTGCTGTTTAATTACAGGATGTGTACAAAATTGGTGGTATTGGAACGGTACCAGTGGGCCGTGTTGAAACTGGTCTCCTGAAACCGGGTATGGTTGTCACGTTTGCCCCTGCCGGTCTTACCACTGAAGTAAAATCCGTTGAAATGCACCACGAAGCTTTGCAAGAGGCTGTTCCTGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTCAAGAACGTGTCGGTCAAAGAATTGCGTCGTGGTTACGTAGCTGGTGATTCTAAGAACAATCCACCTAAAGGTGCTGCCGATTTCACTGCACAGGTAAGTCGTATG
species_name: 
Conanthalictus wilmattae
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith