HIP-DB

accession_number: 
AY654523
codename: 
HAAAMeiDaDaHeHeHesHesp940
description: 
Hesperapis sp. Hesp940 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. (Endopterygota, Hymenoptera, Apocrita, Aculeata, Apoidea, Melittidae, Dasypodainae, Dasypodaini, Hesperapis)
gene_name: 
28S
sequence: 
GAAACCGTTCAGGGGTAAACCTGAGAAACCCAAAAGTTCGAAAAGGGAGATTCATCGTCGACGACTGCTGGCTCCCGATGGCGCGCGATGCCCCTCGTCTAATGTACGCGTGGGCACGCCCCTTCGGCGAACGTTCCGGCGTCGCGGTCGTGCACTTCTCCCTTAGTAGGACGTCGCGACCCGTTGCGTGTCGGTCTACGGGCCGAGTGGGAGCCTGTCACGTTCACGCGCGACAACCCCTCGGAGCCCGACCGACTGCGCGACGGTATTTGAAGACGGTATAGGGCCGCAAACTTGTTTGCATGCGTCAGGTCCGCCGCAAGTTGTACCAGTTTTTCACCCGGATCGACGGACTCTGCGCCGTCCCTGGGCCTGGTTAACTGTTGGCCGGCGGTGTCCTCGGACTGGCTAAAATACCTGTCGGCGACGCTATTGCTTTGGGTACTCTCAGGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCATTGGGACATATTAAACCTAAAGGCGAAATGAAAGTGAAAGTCGACCTTTGCGTCGACCCAGGGAGGATGGGCCGTGTGCTTATACGGCCTCGCACTCCCGGGGCGTCTCGTTCTCATTGCGAGAGGAGGCGCACCTAGAGCGTACACGTTGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGGTCAGGACGAAGTCAGGGGAAACCCTGATGGAGGTCCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGGAACTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCTGGCACTCATATGTTCCTAATTTGAACGCAATACGAGTCTCATCTGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTGGGGCCGAAACGACCTCAACCTATTCTCAAACTTTAAATGGGTGAGATCTCTGGCTTGCTTGAAGCATTGAAGCCACGAGATATTGGATCAGAGAGCCAAGTGGGCCAATTTTGGTAAGCAGAACTGGCGCTGTGGGATGAACCAAACGCAGAGTTAAGGCGCCTAAGTCGACGCTTATGGGATACCATGAAAGGCGTTGGTTGCTTAAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAA
species_name: 
Hesperapis sp. Hesp940
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith