HIP-DB

accession_number: 
AF503143
codename: 
DBAEDoScCoCoCon
description: 
Condylostylus flavipes elongation factor-1 alpha (EF-1a) mRNA, partial cds. (Endopterygota, Diptera, Brachycera, Asilomorpha, Empidoidea, Dolichopodidae, Sciapodinae, Condylostylus)
gene_name: 
EF1a
sequence: 
GAGACTGCCAAGTACTATGTAACTATCATTGATGCTCCCGGTCATCGTGATTTTATCAAAAACATGATCACTGGTACATCTCAAGCTGATTGCGCTGTATTAATTGTTGCYGCTGGTACMGGTGAATTYGAAGCTGGTATTTCAAARAATGGTCARACACGTGAACATGCTTTACTTGCWTTCACWCTTGGWGTAAAACAATTRATWGTTGGTGTWAATAAAATGGATTCMTCTGAACCASCATACAGTGAATCMCGTTAYGAAGAAATYAAAAARGAAGTTTCRTCATACATCAAAAAGATTGGTTACAACCCAGCAGCTGTTGCTTTCGTTCCAATTTCTGGTTGGCATGGTGATAACATGTTAGAACCATCCACCAACATGCCATGGTTCAAAGGATGGAAAATCGAACGCAAAGAAGGAAATTCTGAAGGCAAAACTTTAATTGATGCTCTTGATGCAATTTTACCACCAAGTCGTCCAACTGAAAAACCTCTTCGTTTACCATTACAAGATGTTTACAAAATTGGTGGTATTGGAACAGTACCAGTCGGTCGTGTTGAAACAGGTATCTTAAAACCCGGAATGGTTGTAACATTCGCTCCCGCAAATATTACTACTGAAGTAAAATCTGTTGAAATGCATCATGAAGCTTTACAAGAAGCTATGCCGGGAGATAATGTAGGTTTCAACGTTAAAAACGTTTCCGTTAAAGAATTGCGTCGTGGTTACGTTGCCGGTGATTCTAAAAGTAACCCACCAAAAGGAGCTGCTGATTTTACAGCTCAAGTTATTGTATTAAATCATCCTGGTCAAATTTCTAATGGTTACACTCCAGTTTTGGATTGCCACACAGCTCATATTGCTTGCAAATTCGCTGAAATTAAGGAAAAAGTTGATAGACGTTCAGGCAAAACAACTGAAGATTCTCCAAAAGCTATCAAATCAGGAGATGCTGCAATTGTTATTTTGGTTCCA
species_name: 
Condylostylus flavipes
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith